Base description which applies to whole site

ARTIKEL VIII

In de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt met ingang van 1 januari 2027 in artikel 3.76, tweede lid, «€ 5530» vervangen door «€ 5280».

Licence