Base description which applies to whole site

ARTIKEL XVII

In de Wet op de accijns wordt met ingang van 1 april 2020 artikel 35, eerste lid, als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b wordt «€ 180,32» vervangen door «€ 219,25». Voorts wordt «€ 196,99» vervangen door «€ 238,31».

2. In onderdeel c wordt «€ 114,65» vervangen door «€ 155,97».

Licence