Base description which applies to whole site

ARTIKEL X

De Wet op de accijns wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 27, tweede lid, vervalt.

B

In artikel 27a wordt «artikelen 27, eerste tot en met derde lid» vervangen door: artikelen 27, eerste en derde lid.

C.

Artikel 28 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «artikel 27, eerste, tweede, dan wel derde lid» telkens vervangen door: artikel 27, eerste of derde lid.

2. In het tweede lid wordt «artikel 27, eerste, tweede, dan wel derde lid» vervangen door: artikel 27, eerste of derde lid.

3. In het derde lid wordt «artikel 27, eerste dan wel derde lid» vervangen door: artikel 27, eerste of derde lid.

D

In artikel 66 vervalt het derde lid, onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot derde en vierde lid.

E

Artikel 71d wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt, onder vernummering van het derde en vierde lid tot tweede en derde lid.

2. In het derde lid (nieuw) wordt «de in het derde lid bedoelde persoon» vervangen door: de in het tweede lid bedoelde persoon.

F

Artikel 84a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «artikel 27, eerste, tweede of derde lid» telkens vervangen door: artikel 27, eerste of derde lid.

2. In het tweede lid, onderdeel a, wordt «artikel 27, eerste, tweede of derde lid» vervangen door: artikel 27, eerste of derde lid.

G

In artikel 84b, eerste lid, wordt «artikel 27, eerste, tweede of derde lid» telkens vervangen door: artikel 27, eerste of derde lid.

H

Artikel 95, tweede lid, onderdeel b, komt te luiden:

  • b. een hogere prijs dan die is vermeld op de accijnszegels.

Licence