Base description which applies to whole site

ARTIKEL XII

Deze wet wordt aangehaald als: Belastingplan 2013.

Licence