Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

ARTIKEL VI

In de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt met ingang van 1 januari 2020 de tarieftabel in artikel 22 vervangen door:

Bij een belastbaar bedrag of een belastbaar Nederlands bedrag van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare bedrag, of het gedeelte van het belastbare Nederlandse bedrag, dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

I

II

III

IV

€ 300 000

20%

€ 300 000

€ 60 000

25%

Licence