Base description which applies to whole site

ARTIKEL I

De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:

A

Het in artikel 3.42, derde lid, genoemde percentage wordt verlaagd met 0,5 procentpunt.

B

Het in artikel 8.10, tweede lid, genoemde bedrag wordt vervangen door: € 2.265.

C

Het in artikel 8.17, tweede lid, als eerste genoemde bedrag wordt vervangen door: € 1.418.

D

Het in artikel 8.18, tweede lid, genoemde bedrag wordt vervangen door: € 423.

Licence