Base description which applies to whole site

ARTIKEL IX

In de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt met ingang van 1 januari 2028 in artikel 3.76, tweede lid, «€ 5280» vervangen door «€ 5000».

Licence