Base description which applies to whole site

ARTIKEL XIII

In de Mijnbouwwet wordt in artikel 68 eerste lid, «onderdelen b tot en met g» vervangen door «onderdelen b tot en met i».

Licence