Base description which applies to whole site

ARTIKEL XVIII

In de Wet op de accijns wordt met ingang van 1 januari 2021 artikel 35, eerste lid, als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «8%» vervangen door «9%».

2. In onderdeel b wordt «€ 219,25» vervangen door «€ 223,82». Voorts wordt «€ 238,31» vervangen door «€ 243,25».

3. In onderdeel c wordt «€ 155,97» vervangen door «€ 160,91».

Licence