Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

ARTIKEL XXXII

De bepalingen gesteld bij of krachtens artikel 47, eerste lid, onderdelen v tot en met z, artikel 59a en artikel 59b van de Wet belastingen op milieugrondslag, zoals die artikelen luidden op 31 december 2020, blijven van toepassing op een vóór 1 januari 2021 gedaan verzoek tot aanwijzing en op de aanwijzing, bedoeld in artikel 59a, eerste lid, van die wet, zoals dat artikel luidde op 31 december 2020. Indien een beslissing op een verzoek als bedoeld in de vorige zin op of na 1 januari 2021 wordt genomen, is voor de toepassing van artikel 59c van die wet het tijdstip van aanwijzing 31 december 2020.

Licence