Base description which applies to whole site

Ingepland en uitgevoerd onderzoek

Jaarlijks voeren ministeries honderden onderzoeken uit om hun beleid te evalueren. Via onderstaande tabel kunt u de belangrijkste onderzoeken raadplegen. Het gaat dan onder meer om zogenoemde Interdepartementale Beleidsonderzoeken en Beleidsdoorlichtingen.

Instrumenten beleidsevaluatie:

Filter onderzoeken:

Titel Departement Artikel Thema Type onderzoek Status Afronding Oplopend sorteren
Internationale financiële betrekkingen Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2025
Handhaving en toezicht Infrastructuur en Waterstaat Handhaving en Toezicht Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2025
Meteorologie, seismologie en aardobservatie Infrastructuur en Waterstaat Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2025
Lucht Infrastructuur en Waterstaat Lucht en geluid Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2025
Tegemoetkoming Ouders Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tegemoetkoming ouders Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2024
Omgevingsveiligheid en milieurisico's Infrastructuur en Waterstaat Omgevingsveiligheid en milieurisico's Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2024
Uitvoering Milieubeleid en internationaal Infrastructuur en Waterstaat Uitvoering Milieubeleid en Internationaal Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2024
Spoor Infrastructuur en Waterstaat Openbaar Vervoer en Spoor Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2024
Jonggehandicapten Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jonggehandicapten Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2024
Integrale doorlichting Klimaatbeleid Economische Zaken en Klimaat Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2024
Licence