Base description which applies to whole site

Ingepland en uitgevoerd onderzoek

Filter onderzoeken:

Titel Departement Artikel Thema Type onderzoek Status Afronding Oplopend sorteren
Hoogwaardige dienstverlening één overheid Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving Periodieke rapportage Aangekondigd n.t.b.
Beleidsdoorlichting Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Periodieke rapportage Uitgesteld n.t.b.
Voortgezet onderwijs Primair onderwijs Beleidsdoorlichting Uitgesteld n.t.b.
Primair onderwijs Primair onderwijs Beleidsdoorlichting Uitgesteld n.t.b.
Fiscale regelingen Financiën en Nationale Schuld Belastingen Periodieke rapportage Aangekondigd 2030
Verduurzaming Financiën en Nationale Schuld Financiële markten, Financieringsactiviteiten publiek-private sector, Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Periodieke rapportage Aangekondigd 2030
Visserij Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Natuur, visserij en gebiedsgericht werken, Uitvoering en toezicht Periodieke rapportage Aangekondigd 2030
Verduurzaming belastingstelsel Financiën en Nationale Schuld Belastingen Periodieke rapportage Aangekondigd 2030
Feministisch buitenlandbeleid Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Periodieke rapportage Aangekondigd 2030
Scheepvaart en havens Infrastructuur en Waterstaat Scheepvaart en Havens Periodieke rapportage Aangekondigd 2029
Licence