Base description which applies to whole site

Ingepland en uitgevoerd onderzoek

Filter onderzoeken:

Titel Departement Artikel Thema Type onderzoek Status Afronding Oplopend sorteren
Doorlichtingsrapport Dienst Publiek en Communicatie (DPC) Algemene Zaken Agentschapsdoorlichting Afgerond 2021
Doorlichtingsrapport Dienst Publiek en Communicatie (DPC) Algemene Zaken Agentschapsdoorlichting Afgerond 2015
Energie en klimaat Financiën en Nationale Schuld, Economische Zaken, Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit Heroverweging Afgerond 2010
Leefomgeving en natuur Financiën en Nationale Schuld, Verkeer en Waterstaat, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Algemene Zaken, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit Heroverweging Afgerond 2010
Mobiliteit en water Financiën en Nationale Schuld, Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken, Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit Heroverweging Afgerond 2010
Wonen Financiën en Nationale Schuld, Economische Zaken, Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Sociale Zaken en Werkgelegenheid Heroverweging Afgerond 2010
Kindregelingen Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Financiën en Nationale Schuld, Economische Zaken, Algemene Zaken, Jeugd en Gezin, Sociale Zaken en Werkgelegenheid Heroverweging Afgerond 2010
Productiviteit onderwijs Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Financiën en Nationale Schuld, Algemene Zaken, Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit Heroverweging Afgerond 2010
Hoger onderwijs Justitie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Financiën en Nationale Schuld, Economische Zaken, Algemene Zaken, Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit Heroverweging Afgerond 2010
Op afstand van de arbeidsmarkt Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Financiën en Nationale Schuld, Economische Zaken, Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Sociale Zaken en Werkgelegenheid Heroverweging Afgerond 2010
Licence