Base description which applies to whole site

Ingepland en uitgevoerd onderzoek

Filter onderzoeken:

Titel Departement Artikel Thema Type onderzoek Status Afronding Oplopend sorteren
Ruimtelijke ordening en Omgevingswet Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ruimtelijke ordening en Omgevingswet Periodieke rapportage Aangekondigd 2027
Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving Periodieke rapportage Aangekondigd 2026
Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid Periodieke rapportage Aangekondigd 2024
Identiteitsstelsel Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving Periodieke rapportage Aangekondigd 2024
Pensioenen en uitkeringen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid Periodieke rapportage Aangekondigd 2024
Woningmarkt Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Woningmarkt Periodieke rapportage Aangekondigd 2023
Openbaar bestuur en democratie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Openbaar bestuur en democratie Periodieke rapportage Aangekondigd 2023
Bouwregelgeving en bouwkwaliteit Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit Beleidsdoorlichting Afgerond 2022
Energietransitie Gebouwde omgeving Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit Periodieke rapportage Aangekondigd 2022
IBO Ruimtelijke ordening Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties IBO Afgerond 2021
Licence