Base description which applies to whole site

Ingepland en uitgevoerd onderzoek

Jaarlijks voeren ministeries honderden onderzoeken uit om hun beleid te evalueren. Via onderstaande tabel kunt u de belangrijkste onderzoeken raadplegen. Het gaat dan onder meer om zogenoemde Interdepartementale Beleidsonderzoeken en Beleidsdoorlichtingen.

Instrumenten beleidsevaluatie:

Filter onderzoeken:

Titel Departement Artikel Thema Type onderzoek Status Afronding Aflopend sorteren
Reisdocumenten en basisadministratie persoonsgegevens Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dienstverlenende en innovatieve overheid Beleidsdoorlichting Afgerond 2014
Bestuurlijke en financiële verhoudingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Openbaar bestuur en democratie Beleidsdoorlichting Afgerond 2014
Regeldruk, Informatiebeleid en E-overheid Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dienstverlenende en innovatieve overheid Beleidsdoorlichting Afgerond 2015
IBO Kostenefficiëntie CO2-reductiemaatregelen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Algemene Zaken, Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Financiën en Nationale Schuld IBO Afgerond 2015
IBO Belastingdienst Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Veiligheid en Justitie, Buitenlandse Zaken, Algemene Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Financiën en Nationale Schuld IBO Afgerond 2016
Eenvoud loont - onderzoek naar de doelmatigheid van pensioengelden de collectieve sector Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Veiligheid en Justitie, Algemene Zaken, Defensie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Financiën en Nationale Schuld IBO Afgerond 2016
IBO Schatkistbankieren OCW (risicobeheer en risicobeheersing Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Algemene Zaken, Economische Zaken en Klimaat, Financiën en Nationale Schuld IBO Afgerond 2016
IBO Sociale huur Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Algemene Zaken, Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Nationale Schuld IBO Afgerond 2016
IBO Opgavegericht werken bij infrastructurele planning Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Algemene Zaken, Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Financiën en Nationale Schuld IBO Afgerond 2016
IBO Gezonde leefstijl Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Algemene Zaken, Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Financiën en Nationale Schuld IBO Afgerond 2016
Licence