Base description which applies to whole site

Ingepland en uitgevoerd onderzoek

Jaarlijks voeren ministeries honderden onderzoeken uit om hun beleid te evalueren. Via onderstaande tabel kunt u de belangrijkste onderzoeken raadplegen. Het gaat dan onder meer om zogenoemde Interdepartementale Beleidsonderzoeken en Beleidsdoorlichtingen.

Instrumenten beleidsevaluatie:

Filter onderzoeken:

Titel Aflopend sorteren Departement Artikel Thema Type onderzoek Status Afronding
Beleidsdoorlichting van de artikelen 6.2 en 6.3 van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving Beleidsdoorlichting Afgerond 2020
Bestuurlijke en financiële verhoudingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Openbaar bestuur en democratie Beleidsdoorlichting Afgerond 2014
Bouwregelgeving en bouwkwaliteit Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2021
Doelmatige Rijkshuisvesting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Uitvoering Rijksvastgoedbeleid Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2021
Eenvoud loont - onderzoek naar de doelmatigheid van pensioengelden de collectieve sector Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Veiligheid en Justitie, Algemene Zaken, Defensie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Financiën en Nationale Schuld IBO Afgerond 2016
Energietransitie gebouwde omgeving Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2021
IBO Agentschappen Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Algemene Zaken, Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Financien en Nationale Schuld IBO Afgerond 2021
IBO Arbeidsongeschiktheid Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Algemene Zaken, Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Nationale Schuld IBO Afgerond 2017
IBO Belastingdienst Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Veiligheid en Justitie, Buitenlandse Zaken, Algemene Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Financiën en Nationale Schuld IBO Afgerond 2016
IBO Effectiviteit Politie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie en Veiligheid, Algemene Zaken, Defensie, Financiën en Nationale Schuld IBO Afgerond 2017
Licence