Base description which applies to whole site

Ingepland en uitgevoerd onderzoek

Filter onderzoeken:

Titel Departement Artikel Thema Type onderzoek Status Afronding Oplopend sorteren
Feministisch buitenlandbeleid Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Periodieke rapportage Aangekondigd 2030
Private Sector Development ten behoeve van waardig werk en economische groei Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Duurzame economische ontwikkeling,handel en investeringen Periodieke rapportage Aangekondigd 2029
Bijdragen aan het structurele internationale verdienvermogen van Nederland Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Duurzame economische ontwikkeling,handel en investeringen Periodieke rapportage Aangekondigd 2028
Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat Periodieke rapportage Aangekondigd 2028
Sociale vooruitgang Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sociale vooruitgang Periodieke rapportage Aangekondigd 2025
Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling Periodieke rapportage Aangekondigd 2024
Beleidscoherentie en effecten op voedselzekerheid, water en klimaat in ontwikkelingslanden Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat Periodieke rapportage In uitvoering 2024
Nederlands klimaatbeleid ten behoeve van ontwikkelingslanden Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat Periodieke rapportage Aangekondigd 2023
Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen Beleidsdoorlichting Afgerond 2022
Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water Beleidsdoorlichting Afgerond 2018
Licence