Base description which applies to whole site

Ingepland en uitgevoerd onderzoek

Jaarlijks voeren ministeries honderden onderzoeken uit om hun beleid te evalueren. Via onderstaande tabel kunt u de belangrijkste onderzoeken raadplegen. Het gaat dan onder meer om zogenoemde Interdepartementale Beleidsonderzoeken en Beleidsdoorlichtingen.

Instrumenten beleidsevaluatie:

Filter onderzoeken:

Titel Departement Artikel Thema Type onderzoek Status Afronding Oplopend sorteren
Toezicht, Opsporing en massale processen Financien en Nationale Schuld Belastingen Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2024
IBO Vastgoed defensie Defensie, Infrastructuur en Waterstaat, Algemene Zaken, Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financien en Nationale Schuld IBO Afgerond 2021
IBO Financiering energietransitie Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financien en Nationale Schuld IBO Afgerond 2021
Douane Financien en Nationale Schuld Belastingen Beleidsdoorlichting Afgerond 2021
Beleidsdoorlichting BTW-compensatiefonds Financien en Nationale Schuld BTW-compensatiefonds Beleidsdoorlichting Afgerond 2021
IBO Ruimtelijke ordening Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Financien en Nationale Schuld IBO Afgerond 2021
IBO Agentschappen Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Algemene Zaken, Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Financien en Nationale Schuld IBO Afgerond 2021
IBO Onderwijshuisvesting Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Financien en Nationale Schuld IBO Afgerond 2021
Beleidsdoorlichting Begrotingsbeleid Financiën en Nationale Schuld Beleidsdoorlichting Afgerond 2020
IBO Toeslagen deel 2 Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Financiën en Nationale Schuld IBO Afgerond 2020
Licence