Base description which applies to whole site

Ingepland en uitgevoerd onderzoek

Filter onderzoeken:

Titel Departement Artikel Thema Type onderzoek Status Afronding Oplopend sorteren
Hoogwaardige dienstverlening één overheid Periodieke rapportage Aangekondigd n.t.b.
Beleidsdoorlichting Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Periodieke rapportage Uitgesteld n.t.b.
Voortgezet onderwijs Beleidsdoorlichting Uitgesteld n.t.b.
Primair onderwijs Beleidsdoorlichting Uitgesteld n.t.b.
Fiscale regelingen IX Financiën en Nationale Schuld IXB 1 Belastingen Periodieke rapportage Aangekondigd 2030
Verduurzaming IX Financiën en Nationale Schuld IXB 2 Financiele markten, IXB 3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector, IXB 5 Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Periodieke rapportage Aangekondigd 2030
Visserij XIV Landbouw en Visserij XIV 22 Natuur, visserij en gebiedsgericht werken, XIV 24 Uitvoering en toezicht Periodieke rapportage Aangekondigd 2030
Verduurzaming belastingstelsel IX Financiën en Nationale Schuld IXB 1 Belastingen Periodieke rapportage Aangekondigd 2030
Feministisch buitenlandbeleid V Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden, XVII Volksgezondheid en Milieuhygiëne Periodieke rapportage Aangekondigd 2030
Scheepvaart en havens XII Verkeer en Waterstaat XII 18 Scheepvaart en havens Periodieke rapportage Aangekondigd 2029
Licence