Base description which applies to whole site

Ingepland en uitgevoerd onderzoek

Jaarlijks voeren ministeries honderden onderzoeken uit om hun beleid te evalueren. Via onderstaande tabel kunt u de belangrijkste onderzoeken raadplegen. Het gaat dan onder meer om zogenoemde Interdepartementale Beleidsonderzoeken en Beleidsdoorlichtingen.

Instrumenten beleidsevaluatie:

Filter onderzoeken:

Titel Departement Artikel Thema Type onderzoek Status Afronding Aflopend sorteren
IBO ODA: naar een nieuwe definitie van ontwikkelingssamenwerking Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid, Defensie, Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Financiën en Nationale Schuld IBO Afgerond 2014
Rechtshandhaving en vervolging Justitie en Veiligheid Veiligheid en criminaliteitsbestrijding Beleidsdoorlichting Afgerond 2014
Slachtofferzorg Justitie en Veiligheid Straffen en beschermen Beleidsdoorlichting Afgerond 2014
IBO Effectiviteit Politie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie en Veiligheid, Algemene Zaken, Defensie, Financiën en Nationale Schuld IBO Afgerond 2017
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen Justitie en Veiligheid Vreemdelingen Beleidsdoorlichting Afgerond 2017
Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd Justitie en Veiligheid Straffen en beschermen Beleidsdoorlichting Afgerond 2017
IBO Licht verstandelijk beperkten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie en Veiligheid, Algemene Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Financiën en Nationale Schuld IBO Afgerond 2018
IBO Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie en Veiligheid, Algemene Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Financiën en Nationale Schuld IBO Afgerond 2018
Straffen en Beschermen-Uitvoering jeugdbescherming en Voogdij AMV's Justitie en Veiligheid Straffen en beschermen Beleidsdoorlichting In uitvoering 2019
IBO Koninkrijksrelaties Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Justitie en Veiligheid, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Nationale Schuld IBO Afgerond 2019
Licence