Base description which applies to whole site

Ingepland en uitgevoerd onderzoek

Jaarlijks voeren ministeries honderden onderzoeken uit om hun beleid te evalueren. Via onderstaande tabel kunt u de belangrijkste onderzoeken raadplegen. Het gaat dan onder meer om zogenoemde Interdepartementale Beleidsonderzoeken en Beleidsdoorlichtingen.

Instrumenten beleidsevaluatie:

Filter onderzoeken:

Titel Departement Artikel Thema Type onderzoek Status Afronding Oplopend sorteren
IBO Financiering energietransitie Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financien en Nationale Schuld IBO Afgerond 2021
IBO Ruimtelijke ordening Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Financien en Nationale Schuld IBO Afgerond 2021
IBO Agentschappen Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Algemene Zaken, Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Financien en Nationale Schuld IBO Afgerond 2021
Natuur, Visserij en gebiedsgericht werken Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Natuur, visserij en gebiedsgericht werken Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2021
Natuur en biodiversiteit Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Een weerbaar, veerkrachtig en veilig agro-, voedsel- en visserijsysteem Beleidsdoorlichting Afgerond 2021
IBO Koninkrijksrelaties Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Justitie en Veiligheid, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Nationale Schuld IBO Afgerond 2019
IBO Luchtkwaliteit Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Algemene Zaken, Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Financiën en Nationale Schuld IBO Afgerond 2019
Agrobeleid Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Beleidsdoorlichting Afgerond 2019
IBO Grondvergoeding Energievoorzieningen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Algemene Zaken, Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Financiën en Nationale Schuld, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit IBO Afgerond 2018
Licence