Base description which applies to whole site

Ingepland en uitgevoerd onderzoek

Jaarlijks voeren ministeries honderden onderzoeken uit om hun beleid te evalueren. Via onderstaande tabel kunt u de belangrijkste onderzoeken raadplegen. Het gaat dan onder meer om zogenoemde Interdepartementale Beleidsonderzoeken en Beleidsdoorlichtingen.

Instrumenten beleidsevaluatie:

Filter onderzoeken:

Titel Departement Artikel Thema Type onderzoek Status Afronding Aflopend sorteren
IBO Wetenschappelijk onderzoek Algemene Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Economische Zaken en Klimaat, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Financiën en Nationale Schuld IBO Afgerond 2014
Brede scholen Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Primair Onderwijs Beleidsdoorlichting Afgerond 2014
Leren & werken Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Beleidsdoorlichting Afgerond 2014
Emancipatie 2011-2014 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Emancipatie Beleidsdoorlichting Afgerond 2014
Mediabeleid 2010-2013 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Media Beleidsdoorlichting Afgerond 2014
Scholen en instellingen met een ambitieus leerklimaat Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Beleidsdoorlichting Afgerond 2014
Scholen en instellingen maken resultaten inzichtelijk Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Beleidsdoorlichting Afgerond 2014
Prestaties van leerlingen en studenten omhoog Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Wetenschappelijk onderwijs, De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, Studiefinanciering, Hoger beroepsonderwijs, Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, Voortgezet onderwijs, Primair onderwijs Beleidsdoorlichting Afgerond 2015
Effectieve leerroutes in het het funderend onderwijs Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Algemene Zaken, Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Nationale Schuld IBO Afgerond 2015
Cultuur Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Cultuur Beleidsdoorlichting Afgerond 2015
Licence