Base description which applies to whole site

Ingepland en uitgevoerd onderzoek

Jaarlijks voeren ministeries honderden onderzoeken uit om hun beleid te evalueren. Via onderstaande tabel kunt u de belangrijkste onderzoeken raadplegen. Het gaat dan onder meer om zogenoemde Interdepartementale Beleidsonderzoeken en Beleidsdoorlichtingen.

Instrumenten beleidsevaluatie:

Filter onderzoeken:

Titel Departement Artikel Thema Type onderzoek Status Afronding Aflopend sorteren
Arbeidsongeschiktheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsongeschiktheid Beleidsdoorlichting Afgerond 2014
Uitvoeringskosten Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitvoeringskosten ZBO's en RWT's Beleidsdoorlichting Afgerond 2015
Effectieve leerroutes in het het funderend onderwijs Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Algemene Zaken, Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Nationale Schuld IBO Afgerond 2015
Kinderopvang Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kinderopvang Beleidsdoorlichting Afgerond 2015
IBO Zelfstandigen zonder personeel Algemene Zaken, Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Nationale Schuld IBO Afgerond 2015
IBO Sociale huur Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Algemene Zaken, Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Nationale Schuld IBO Afgerond 2016
IBO Belastingdienst Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Veiligheid en Justitie, Buitenlandse Zaken, Algemene Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Financiën en Nationale Schuld IBO Afgerond 2016
Werkloosheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werkloosheid Beleidsdoorlichting Afgerond 2016
IBO Gezonde leefstijl Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Algemene Zaken, Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Financiën en Nationale Schuld IBO Afgerond 2016
Integratie en maatschappelijke samenhang Sociale Zaken en Werkgelegenheid Integratie en maatschappelijke samenhang Beleidsdoorlichting Afgerond 2016
Licence