Base description which applies to whole site

Ingepland en uitgevoerd onderzoek

Jaarlijks voeren ministeries honderden onderzoeken uit om hun beleid te evalueren. Via onderstaande tabel kunt u de belangrijkste onderzoeken raadplegen. Het gaat dan onder meer om zogenoemde Interdepartementale Beleidsonderzoeken en Beleidsdoorlichtingen.

Instrumenten beleidsevaluatie:

Filter onderzoeken:

Titel Aflopend sorteren Departement Artikel Thema Type onderzoek Status Afronding
Arbeidsmarkt Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsmarkt Beleidsdoorlichting Afgerond 2020
Arbeidsongeschiktheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsongeschiktheid Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2023
Arbeidsongeschiktheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsongeschiktheid Beleidsdoorlichting Afgerond 2014
Bijstand, participatiewet en toeslagenwet Sociale Zaken en Werkgelegenheid Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Beleidsdoorlichting Afgerond 2020
Eenvoud loont - onderzoek naar de doelmatigheid van pensioengelden de collectieve sector Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Veiligheid en Justitie, Algemene Zaken, Defensie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Financiën en Nationale Schuld IBO Afgerond 2016
Effectieve leerroutes in het het funderend onderwijs Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Algemene Zaken, Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Nationale Schuld IBO Afgerond 2015
IBO Arbeidsongeschiktheid Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Algemene Zaken, Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Nationale Schuld IBO Afgerond 2017
IBO Belastingdienst Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Veiligheid en Justitie, Buitenlandse Zaken, Algemene Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Financiën en Nationale Schuld IBO Afgerond 2016
IBO Deeltijdwerk Algemene Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Nationale Schuld en Financiën IBO Afgerond 2020
IBO Financiering energietransitie Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financien en Nationale Schuld IBO Afgerond 2021
Licence