Base description which applies to whole site

Ingepland en uitgevoerd onderzoek

Filter onderzoeken:

Titel Departement Artikel Thema Type onderzoek Status Afronding Oplopend sorteren
Hoogwaardige dienstverlening één overheid Periodieke rapportage Aangekondigd n.t.b.
Beleidsdoorlichting Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Periodieke rapportage Uitgesteld n.t.b.
Verduurzaming belastingstelsel Financiën en Nationale Schuld Belastingen Periodieke rapportage Aangekondigd 2030
Feministisch buitenlandbeleid Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden, Volksgezondheid en Milieuhygiëne Periodieke rapportage Aangekondigd 2030
Verduurzaming Financiën en Nationale Schuld Financiële markten, Financieringsactiviteiten publiek-private sector, Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Periodieke rapportage Aangekondigd 2030
Visserij Landbouw en Visserij Natuur, visserij en gebiedsgericht werken, Uitvoering en toezicht Periodieke rapportage Aangekondigd 2030
Fiscale regelingen Financiën en Nationale Schuld Belastingen Periodieke rapportage Aangekondigd 2030
Scheepvaart en havens Verkeer en Waterstaat Scheepvaart en havens Periodieke rapportage Aangekondigd 2029
Politie Justitie Politie Periodieke rapportage Aangekondigd 2029
Private Sector Development ten behoeve van waardig werk en economische groei Volksgezondheid en Milieuhygiëne Duurzame handel en investeringen Periodieke rapportage Aangekondigd 2029
Licence