Base description which applies to whole site

Stand Miljoenennota

De visualisatie toont alle budgettaire mutaties die hebben plaatsgevonden op coalitieakkoordmiddelen op de Aanvullende Post sinds de Voorjaarsnota. Dit betreffen hoofdzakelijk overboekingen van middelen vanaf de Aanvullende Post naar de departementale begrotingen en kasschuiven tussen verschillende jaren.

Door in de visualisatie een beleidsterrein te selecteren, verschijnt eronder een uitsplitsing naar specifieke maatregelen op dat beleidsterrein. 

De tweede visualisatie toont de reeks per maatregel. De gelden die al zijn overgeheveld bij eerdere nota's zijn gearceerd, de overheveling met deze nota staat in blauw/roze, in grijs wordt aangegeven hoeveel er nog op de aanvullende post staat. Door in de legenda een andere maatregel te selecteren, verschijnt links de reeks voor die specifieke maatregel. 

Daaronder staat een overzicht van de mutaties op één beleidsterrein per jaar. De balk laat zien hoe de gelden voor bepaalde maatregelen aan één of meerdere hoofdstukken zijn overgeheveld, en hoeveel er nog voor een bepaalde maatregel op de aanvullende post staat gereserveerd. De uitsplitsing begint met het jaar 2022. Onder de visualisatie kan worden gewisseld naar de andere begrotingsjaren door op mutaties 2023, 2024, 2025, of 2026 te klikken. 

Licence