Base description which applies to whole site

Stand Startnota

De startnota is de vertaling van de financiële afspraken uit het coalitieakkoord. Hierin zijn de volgende aanpassingen gedaan. De bedragen worden weergegeven in uitgaven en ontvangsten, posten die het coalitieakkoord buiten beschouwing heeft gelaten zoals loon- en prijsontwikkeling, koppeling van uitkeringen etc. zijn toegevoegd, en de maatregelen zijn (deels) toegewezen aan begrotingshoofdstukken. Om inzichtelijk te maken hoe de maatregelen uit het coalitieakkoord in de begroting landen, staan hieronder de totalen van alle maatregelen per beleidsterrein.

Door in legenda van de visualisatie het beleidsterrein te selecteren, verschijnt de uitsplitsing van het beleidsterrein naar de specifieke maatregelen. De balken laten zien hoe de gelden voor bepaalde maatregelen al aan één of meerdere hoofdstukken zijn overgeheveld, en hoeveel er nog voor een bepaalde maatregelen op de aanvullende post staan gereserveerd.

De ramingen voor de maatregelen zijn opgedeeld per jaar. De visualisatie begint met het jaar 2022. Onder de visualisatie kan worden gewisseld naar de andere begrotingsjaren door op Mutaties 2023, 2024, 2025, of 2026 te klikken.

Rijksfinancien: Stand startnota

Licence