Base description which applies to whole site

Het EMU-saldo - ook wel overheidssaldo genoemd - is de optelsom van alle inkomsten en uitgaven van de Rijksoverheid en de decentrale overheden. Hieronder is de ontwikkeling van het saldo te zien in procenten van het BBP. 

Licence