Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

nr. 2MOTIE VAN DE LEDEN VERBURG EN BAKKER

Voorgesteld 19 mei 2005

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het lange wachten op vergunningen remmend werkt voor burgers en bedrijfsleven;

constaterende, dat dit wachten niet alleen ligt aan een teveel aan regels, maar ook aan onnodig lange wachttijden voor de gunning;

voorts constaterende, dat in EU-lidstaten, zoals bijvoorbeeld Spanje, bijzonder goede resultaten worden behaald met de introductie van fatale termijnen – dat wil zeggen een vergunning geacht wordt verstrekt te zijn, indien de vergunningverstrekker niet binnen een aantal maanden heeft beschikt;

verzoekt de regering voor alle wetten op grond waarvan vergunningen verleend kunnen worden, te onderzoeken of daarvoor fatale termijnen kunnen worden ingevoerd, en daartoe bij de Miljoenennota 2006 te komen met concrete voorstellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verburg

Bakker

Licence