Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 4

GEBRUIKTE AFKORTINGEN

AZAlgemene Zaken
BuiZaBuitenlandse zaken
BZKBinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CWComptabiliteitswet
DADDepartementale Auditdienst
ERPEnterprise Resource Planning
EUEuropese Unie
EZEconomische Zaken
EOGFL-GEuropese Oriëntatie en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie
FEZFinancieel-economische Zaken
FTIFast Track Initiative
HaltHet alternatief; taakstraf voor jeugddelinquenten
HboHoger Beroepsonderwijs
IBOInterdepartementaal beleidsonderzoek
ICInterne Controle
ICTInformatie- en communicatietechnologie
ITInformatie technologie
KLKoninklijke Landmacht
KLuKoninklijke Luchtmacht
LNVLandbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
MNPMilieu- en Natuurplanbureau
M&OMisbruik en oneigenlijk gebruik
OCWOnderwijs, Cultuur en Wetenschap
OSOntwikkelingssamenwerking
P&OPersoneel en organisatie
P-functiePersoneelsfunctie
PIOFAPersoneel, Informatie, Organisatie, Financieel beheer en Materieel beheer en Administraties
RPERegeling prestatiegegevens en evaluatieonderzoek
RWTRechtspersoon met een wettelijke taak
SAINTSelf Assessment INTegriteit
SAPMerknaam voor een geïntegreerd informatie- en besturingssysteem voor bedrijfsmatige processen
SGSecretaris-Generaal
SisaSingle information, single audit
SZWSociale Zaken en Werkgelegenheid
VBTBVan beleidsbegroting tot beleidsverantwoording
VenWVerkeer en Waterstaat
VIRVoorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst
VIR-biVoorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst – bijzondere informatie
VROMVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VWSVolksgezondheid, Welzijn en Sport
WoWetenschappelijk onderwijs
WWWerkeloosheidswet
WWBWet Werk en Bijstand
Licence