Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 1

BEGROTE EN VERANTWOORDE BEDRAGEN 2006

(bedragen in € mln)

  UitgavenOntvangsten
  Begroting 2006 (miljoenennota)Rekening 2006Begroting 2006Rekening 2006 (miljoenennota)
Begrotingen    
IHuis van de Koningin5,75,8  
IIaStaten-Generaal113,3115,82,13,5
IIbOverige Hoge Colleges van Staat89,792,22,83,4
IIIAlgemene Zaken44,348,94,47,4
IVKoninkrijksrelaties173,0171,515,9169,2
VBuitenlandse Zaken incl EU (eigen middelen)11 173,611 730,5588,2906,0
VIJustitie5 411,15 709,31 016,11 111,5
VIIBinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties5 477,35 809,6486,8564,6
VIIIOnderwijs, Cultuur en Wetenschap27 875,329 341,31 335,51 422,4
IXaNationale Schuld (excl. aflossing en uitgifte schuld)13 172,013 771,01,62 106,0
IXbFinanciën (excl. belastingen)3 888,13 828,43 502,67 936,3
XDefensie7 770,78 145,4362,7489,9
XIVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer3 416,53 968,9411,1290,7
XIIVerkeer en Waterstaat7 099,17 073,0106,7384,3
XIIIEconomische Zaken1 631,02 296,44 139,45 242,1
XIVLandbouw, Natuur en Voedselkwaliteit2 135,32 393,3478,0595,5
XVSociale Zaken en Werkgelegenheid24 367,326 206,6586,1933,3
XVIVolksgezondheid, Welzijn en Sport12 658,112 735,821,6122,9
      
 Subtotaal126 501,4133 443,513 061,622 289,2
      
Begrotingsfondsen    
AInfrastructuurfonds5 963,96 289,75 963,96 528,2
BGemeentefonds13 241,213 436,013 241,213 436,0
CProvinciefonds1 070,61 089,81 070,61 089,8
DFonds Economische Structuurversterking 2 309,0 3 941,0
EAOW-spaarfonds   3 933,5
FDiergezondheidsfonds6 781,018,76 781,036,8
GBTW-compensatiefonds 1 938,6 1 938,6
      
 Subtotaal27 056,725 081,827 056,730 903,8
      
 Belastingen  99 035,4110 378,4
 Consolidatie– 7 581,5– 8 221,8– 7 581,58 221,8
 Aanvullende posten2 920,4 1 518,9 
      
 Totale uitgaven en ontvangsten148 897,0150 303,5133 091,1155 349,6
      
 Aflossing en uitgifte vaste schuld25 728,027 922,027 922 001,023 220,0
 Mutatie vlottende schuld   1 669,0
      
 Totaal174 625,0178 225,528 055 092,1180 238,6
 Exclusief consolidatie*182 206,5186 447,328 062 673,6188 460,4

* De totalen exclusief consolidatie sluiten aan op de Rijksrekening

Licence