Base description which applies to whole site

BIJLAGE 1

BEGROTE EN VERANTWOORDE BEDRAGEN 2007

(bedragen in € mln)

  UitgavenOntvangsten
  Begroting 2007 (miljoenennota)Rekening 2007 Begroting 2007 (miljoenennota)Rekening 2007
Begrotingen
IHuis der Koningin5,96,0  
IIaStaten-Generaal123,0131,62,14,2
IIbOverige Hoge Colleges van Staat95,495,82,83,8
IIIAlgemene Zaken52,052,01,31,8
IIIaKabinet der Koningin2,22,2   
IIIbCommissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten1,00,9  
IVKoninkrijksrelaties156,2247,813,014,5
VBuitenlandse Zaken incl. EU (eigen middelen)11 722,911 863,8724,5972,8
VIJustitie5 897,05 925,21 028,51 132,2
VIIBinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties6 411,76 300,6314,1116,7
VIIIOnderwijs, Cultuur & Wetenschap28 913,131 920,41 344,71 984,5
IXaNationale Schuld (excl. aflossing en uitgifte schuld)13 820,413 380,61 239,51 445,6
IXbFinanciën (excl. belastingen)3 915,54 214,23 675,04 867,5
XDefensie7 911,78 387,5385,9604,4
XIVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer3 966,15 249,01 070,0989,8
XIIVerkeer en Waterstaat7 457,57 727,6116,1125,6
XIIIEconomische Zaken2 282,62 143,97 432,76 011,0
XIVLandbouw, Natuur en Voedselkwaliteit2 250,72 384,4395,9496,9
XVSociale Zaken en Werkgelegenheid26 963,926 981,3508,5825,5
XVIVolksgezondheid, Welzijn en Sport13 589,513 881,735,1225,5
      
 Subtotaal135 538,3140 896,418 289,719 822,3
      
Begrotingsfondsen
AInfrastructuurfonds7 044,46 330,56 988,36 644,3
BGemeentefonds14 704,115 094,214 704,115 094,2
CProvinciefonds1 110,21 127,81 110,21 127,8
DFonds Economische Structuurversterking3 420,72 289,03 695,12 807,4
EAOW-spaarfonds  4 195,24 196,4
FDiergezondheidsfonds9,015,69,011,1
GBTW-compensatiefonds2 005,62 068,72 005,62 068,7
HWaddenfonds33,90,133,933,9
      
 Subtotaal28 327,926 925,832 741,531 983,8
      
 Belastingen  113 070,8116 649,3
 Consolidatie– 9 254,5– 8 556,2– 9 254,5– 8 556,2
 Aanvullende posten2 192,2 2 680,9 
      
 Totale uitgaven en ontvangsten156 803,9159 266,1157 528,4159 899,2
      
 Aflossing en uitgifte vaste schuld26 961,026 966,025 012,021 569,0
 Mutatie vlottende schuld   5 461,0
      
 Totaal183 764,9186 232,1182 540,4186 929,2
 Exclusief consolidatie* 194 788,3 195 485,4
      
 Nationale Schuld (incl. schuld)40 781,440 346,626 251,528 475,6
 Financien (incl. belastingontvangsten)3 915,54 214,2116 745,8121 516,8

* De totalen exclusief consolidatie sluiten aan op de Rijksrekening

Licence