Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 1

BEGROTE EN VERANTWOORDE BEDRAGEN

(bedragen in € mln)

  UitgavenOntvangsten
  Begroting 2008 (miljoenennota)Rekening 2008Begroting 2008 (miljoenennota)Rekening 2008
Begrotingen    
IHuis der Koningin6,16,1  
IIaStaten-Generaal127,3130,02,54,2
IIbOverige Hoge Colleges van Staat95,6102,12,84,2
IIIAlgemene Zaken61,254,51,91,8
IIIaKabinet der Koningin2,32,3  
IIIbCommissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten1,10,7  
IVKoninkrijksrelaties210,3496,515,314,0
VBuitenlandse Zaken incl. EU (eigen middelen)12 673,212 787,9772,6895,0
VIJustitie5 490,05 825,61 100,61 201,3
VIIBinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties5 696,96 126,231,978,6
VIIIOnderwijs, Cultuur & Wetenschap32 779,034 732,81 207,82 122,9
IXaNationale Schuld (excl. aflossing en uitgifte schuld)13 819,817 059,21 814,71 950,1
IXbFinanciën (excl. belastingen)3 765,442 400,33 261,94 242,6
XDefensie8 144,78 488,3626,9578,8
XIVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer1 302,11 216,1372,6456,6
XIIVerkeer en Waterstaat8 183,27 332,890,6113,3
XIIIEconomische Zaken2 596,52 141,27 690,38 616,0
XIVLandbouw, Natuur en Voedselkwaliteit2 348,32 655,7630,9711,2
XVSociale Zaken en Werkgelegenheid23 859,021 888,9501,4715,9
XVIVolksgezondheid, Welzijn en Sport13 889,414 247,562,9466,0
XVIIJeugd en Gezin5 876,86 056,421,534,6
XVIIWonen, wijken en integratie4 032,54 432,01 072,9892,4
      
 Subtotaal144 960,6188 183,019 282,023 099,3
      
Begrotingsfondsen
AInfrastructuurfonds7 190,77 074,27 188,16 539,4
BGemeentefonds16 080,216 246,616 080,216 246,6
CProvinciefonds1 210,41 205,11 210,41 205,1
DFonds Economische Structuurversterking2 710,02 383,02 710,02 383,0
EAOW-spaarfonds0,00,04 488,24 490,3
FDiergezondheidsfonds25,240,79,232,7
GBTW-compensatiefonds2 236,82 348,42 236,82 348,4
HWaddenfonds33,94,533,933,9
      
ISubtotaal29 487,229 302,533 956,733 279,4
      
 Belastingen  123 994,4118 269,3
 Consolidatie– 9 042,2– 8 104,6– 9 042,2– 8 104,6
 Aanvullende posten3 791,3 – 35,4 
      
 Totale uitgaven en ontvangsten169 196,9209 380,9168 155,6166 543,4
      
 Aflossing en uitgifte vaste schuld21 374,021 379,022 191,029 092,0
 Mutatie vlottende schuld   32 302,0
      
 Totaal190 570,9230 759,9190 346,6227 937,4
 exclusief consolidatie*199 613,1238 864,5199 388,8236 042,0
      
 Nationale Schuld (incl.schuld)35 193,538 438,524 005,863 343,6
 Financiën (incl. belastingontvangsten)3 765,442 400,3127 256,3122 511,9

* De totalen exclusief consolidatie sluiten aan op de Rijksrekening

Licence