Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.4 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

Dit ministerie blijft qua naam en begrotingsnummer ongewijzigd.

Onderdeel

Begroting 2011 voor herindeling

Wordt in 2011 OCW

Wordt in 2011

Taken

   

Overige beleidstaken, zoals alle onderwijsvormen, studiefinanciering, lesgelden, cultuur, media enzovoort

OCW

OCW

 

TNO, MARIN, NLR en Deltares 1

OCW

 

EL&I

Directie kinderopvang

OCW

 

SZW

Wereldomroep

OCW

 

BuZa

Uitgaven totaal OCW (€ x 1 000)

36 609 883

33 481 072

 

Overige beleidstaken, zoals alle onderwijsvormen, studiefinanciering, lesgelden, cultuur, media enzovoort

33 481 072

33 481 072

 

TNO, MARIN, NLR en Deltares 2

191 657

 

153 778

Directie kinderopvang 3

2 937 154

 

2 939 475

Wereldomroep

0

 

0

1

TNO: Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek; MARIN: Maritime Research Institute Netherlands; NLR: Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium; Deltares: Deltares` is een instituut op het terrein van waterbeheer en bouwen in deltagebieden.

2

Het Ministerie van EL&I ontvangt een lager budget voor deze beleidstaken dan er bij het Ministerie van OCW uit de begroting verdwijnt.

3

Vanuit het Ministerie van OCW gaat ook € 2 321 aan apparaatskosten over naar het Ministerie van SZW, dus in totaal € 2 939 475. Bij het Ministerie van OCW staan de uitgaven exclusief apparaatskosten vermeld. Bij het Ministerie van SZW is het bedrag inclusief de apparaatskosten vermeld.

Licence