Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.5 Financiën (IXB)

Dit ministerie blijft qua naam en begrotingsnummer ongewijzigd.

Onderdeel

Begroting 2011 voor herindeling

Wordt in 2011 Financiën

Wordt in 2011

Taken

   

Overig beleid

Financiën

Financiën

 

Regeldruk

Financiën

 

EL&I

Bijdrage Wereldbank/ODA

Financiën

 

BuZa

Uitgaven totaal Financiën (€ x 1 000)

9 328 612

9 272 380

 

Overig beleid

9 272 380

9 272 380

 

Regeldruk 1

5 782

 

3 893

Bijdrage Wereldbank/ODA

50 000

 

50 000

1

Het Ministerie van EL&I boekt een lager budget in voor deze beleidstaken dan er bij Financiën uit de begroting verdwijnt.

Licence