Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.8 Economische Zaken (XIII)

Het Ministerie van Economische Zaken is in oktober 2010 met het Ministerie van LNV samengevoegd tot een nieuw Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Het nieuwe ministerie krijgt het begrotingsnummer XIII.

Onderdeel

Begroting 2011 voor herindeling

Wordt in 2011 EL&I

Taken

  

Alle taken, zoals innovatie, energie, markten, ondernemingsklimaat, telecom, CBS en CPB enzovoort

EZ

EL&I

Alle taken, zoals duurzaam ondernemen, natuur, voedselkwaliteit en diergezondheid, kennis en innovatie enzovoort

LNV

EL&I

Coördinatie vermindering administratieve lasten bedrijven en regeldruk bedrijven, inclusief verantwoordelijkheid voor Actal

Financiën

EL&I

TNO, MARIN, NLR en Deltares

OCW

EL&I

Innovatie:NLR

VenW

EL&I

Energie

VROM

EL&I

Uitgaven totaal EZ/EL&I

(€ x 1 000)

3 045 261

5 521 293

Alle taken, zoals innovatie, energie, markten, ondernemingsklimaat, telecom, CBS en CPB etc.

3 045 261

3 045 261

Alle taken, zoals duurzaam ondernemen, natuur, voedselkwaliteit en diergezondheid, kennis en innovatie enzovoort

2 307 643

2 307 643

Coördinatie vermindering administratieve lasten bedrijven en regeldruk bedrijven, inclusief verantwoordelijkheid voor Actal 1

5 782

3 893

TNO, MARIN, NLR en Deltares 2

191 657

153 778

Innovatie: NLR2

26 357

?

Energie 3

9 963

10 818

afname uitgaven «telecom en post» vanwege een subsidietaakstelling (volgens de toelichting bij de ISB)

 

– 100

1

Het Ministerie van EL&I ontvangt een ander budget voor deze beleidstaken dan er bij Financiën in de begroting staat.

2

In de begroting 2011 van EL&I is slechts één bedrag opgenomen voor innovatie. De bedragen die komen van het Ministerie van OCW en het Ministerie van VenW komen opgeteld niet overeen met het bedrag in de begroting van EL&I.

3

Het Ministerie van EL&I ontvangt een ander budget (€ 10 818) voor deze beleidstaken dan er bij VROM in de begroting staat. Totaal «energie» bij het Ministerie van VROM is € 9 963 (5 500 + 600 + 3 863).

Licence