Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.9 Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV)

Het Ministerie van LNV is in oktober 2010 met het Ministerie van EZ samengevoegd in een nieuw Ministerie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Het Ministerie van LNV heeft geen eigen begroting meer in 2011, want het is opgeheven.

Onderdeel

Begroting 2011 voor herindeling

Wordt in 2011 EL&I

Taken

  

Alle taken, zoals duurzaam ondernemen, natuur, voedselkwaliteit en diergezondheid, kennis en innovatie enzovoort

LNV

EL&I

Uitgaven totaal EZ/EL&I (€ x 1 000)

2 307 643

0

Alle taken, zoals duurzaam ondernemen, natuur, voedselkwaliteit en diergezondheid, kennis en innovatie enzovoort

2 307 643

2 307 643

Licence