Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.4 Slotwetten

De Staten-Generaal autoriseren de bedragen die de minister mag uitgeven wanneer zij de begrotingswetten en de eerste en tweede suppletoire wetten aannemen. De minister mag niet meer uitgeven dan het bedrag dat is geautoriseerd. Als de minister dat wel doet, moet dat alsnog door de Staten-Generaal bij slotwet worden geautoriseerd, anders zijn de betreffende uitgaven onrechtmatig. In de slotwet mogen geen beleidsmatige mutaties zijn opgenomen, omdat er geen beleidsinhoudelijke behandeling van dat document meer plaatsvindt.

Wanneer de Staten-Generaal de slotwet aannemen, autoriseren zij daarmee de overschrijdingen en is er geen sprake meer van onrechtmatige uitgaven. Daarom geven wij onze oordelen over de financiële informatie in de jaarverslagen onder het voorbehoud dat de slotwetten door de Staten-Generaal worden aangenomen.

Wij hebben vastgesteld dat in 2010 de geconstateerde overschrijdingen in de verplichtingen € 7 875,4 miljoen bedroegen. In 2009 was dit bedrag € 11 191,9 miljoen. Verder hebben wij geconstateerd dat in 2010 de overschrijdingen in de uitgaven € 5 871,3 miljoen bedroegen, tegen een bedrag van € 8 198,2 miljoen over 2009.

In tabel 2 laten we zien welke slotwetten een overschrijding laten zien.

Tabel 2. Totaal van alle overschrijdingen in de verplichtingen en uitgaven in de slotwetmutaties van alle jaarverslagen ten opzichte van de Rijksrekening over 2009 en 2010 (x € 1 miljoen)
 

Overschrijding verplichtingen 2009 (in aantal artikelen)

Overschrijding verplichtingen 2010 (in aantal artikelen)

Overschrijding uitgaven 2009 (in aantal artikelen)

Overschrijding uitgaven 2010 (in aantal artikelen)

I

De Koning (in 2009 Huis der Koningin)

 

0,16 (1)

 

0,16 (1)

IIA

Staten-Generaal

0,9 (1)

3,1 (1)

1,9 (2)

1,1 (1)

IIB

Overige Hoge Colleges van Staat

4,2 (4)

0,96 (2)

1,1 (2)

0,35 (1)

III

Algemene Zaken

 

0,81 (1)

  

IV

Koninkrijksrelaties

13,9 (1)

   

V

Buitenlandse Zaken

19,0 (2)

264,6 (2)

85,6 (3)

51,7 (4)

VI

Justitie

125,6 (6)

179,7 (2)

67,7 (7)

20,5 (2)

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

427,5 (9)

110,8 (6)

4,2 (5)

9,0 (4)

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

1 264,3 (13)

950,1 (10)

60,8 (7)

305,3 (8)

IXA

Nationale Schuld

7 043,4 (1)

3 789,5 (1)

7 033,4 (1)

2 789,5 (1)

IXB

Financiën

69,9 (1)

1 157,3 (1)

104,8 (3)

461,9 (2)

X

Defensie

267,1 (3)

22,8 (2)

59,5 (6)

119,4 (4)

XI

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

128,5 (6)

99,1 (3)

53,2 (6)

7,6 (5)

XII

Verkeer en Waterstaat

100,3 (2)

22,5 (4)

15,7 (3)

9,1 (4)

XIII

Economische Zaken

0,3 (1)

0,8 (1)

15,1 (3)

6,7 (3)

XIV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

179,9 (6)

56,1 (4)

13,8 (3)

28,7 (3)

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

752,5 (3)

43,9 (5)

21,9 (2)

39,6 (4)

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

634,0 (5)

744,7 (2)

311,9 (2)

558,0 (2)

XVII

Jeugd en Gezin

33,8 (1)

98,9 (3)

33,8 (1)

83,3 (1)

XVIII

Wonen, Wijken en Integratie

47,7 (3)

181,2 (5)

118,7 (2)

210,2 (4)

A

Infrastructuurfonds

1,1 (1)

147,1 (1)

190,6 (2)

62,8 (4)

B

Gemeentefonds

77,9 (1)

   

C

Provinciefonds

0,1 (1)

1,0(1)

0,3 (1)

1,3 (1)

D

Fonds economische structuurversterking

  

4,1 (1)

99,7 (1)

E

AOW-fonds

    

F

Diergezondheidsfonds

    

G

BTW-compensatiefonds

   

5,28 (1)

H

Waddenfonds

    
 

Totaal

11 191,8 (71)

7 875,4 (58)

8 198,2 (62)

5 871,3 (61)

Het valt ons op dat de overschrijdingen soms erg groot zijn. Omdat het hier ook gaat om een toename van begrotingsoverschrijdingen die niet eerder in de begrotingscyclus zijn aangekondigd en waarvan geen beleidsinhoudelijke behandeling meer mogelijk is, lijkt dit te duiden op een minder effectief beheer in de begrotingscyclus.

Licence