Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

TREFWOORDENLIJST FJR 2010

Aanvullend beleidsakkoord 78

Aardgasbaten 5, 26

ABN Amro 11, 24, 65, 66, 68

Algemene Rekenkamer 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 52

AOW 21, 54, 55, 58, 62, 73, 78

Arbeidsmarkt 9, 10, 19, 20, 22, 25, 29, 33, 76, 77, 79

Auditdienst 41, 46, 48, 52

Automatische stabilisatie 10, 21

Automatisering 73

AWBZ 34, 76, 78

Batenlastendienst 74

BBP 78

Bedrijfsvoering 7, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 51, 73

Bedrijfsvoeringsparagraaf 41, 42, 49

Belastingdienst 31, 41, 44

Beleidsinformatie 41, 45, 46, 73

Budgettair Kader Zorg 25, 29, 34, 76, 77, 78

CBS 9, 17, 18, 35, 38, 78

Consumptie 9, 18, 36, 37

De Nederlandsche Bank 61, 78

Deelnemingen 15, 30, 56, 58, 59, 60, 61, 71, 75, 76

Dividend 5, 15, 30, 38, 64, 65, 68, 75

Economische crisis 8, 11, 23, 25

Economische groei 9, 35, 36

EMU-saldo 5, 7, 10, 13, 14, 16, 17, 25, 26, 27, 28, 59, 60, 74

EMU-schuld 7, 10, 13, 15, 16, 17, 25, 27, 28, 33, 59, 74

EMU-tekort 10, 16, 26, 28

ESR 1995 59, 62

Eurogebied 11, 23

Europese aanbestedingsregels 44, 47, 48

Europese Unie 51, 75, 78

Export 8, 9, 71

Financieel beheer 41, 42, 43, 44, 45, 51, 75

Fortis 11, 24, 27, 28, 65, 67, 68, 69, 71

Garantie 7, 11, 23, 24, 53, 56, 58, 61, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 78

Groei 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 35, 37, 38, 46, 50, 75, 76, 79

Infrastructuur 5, 10, 22, 46, 54, 55, 58, 61, 62, 72, 75

Inkomsten 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 25, 26, 35, 38, 39, 59, 64

Koopkracht 9, 19, 31

Kredietcrisis 11, 23, 48

Kredietcrisismaatregelen 65

Loon- en inkomstenheffing 15

MEP 30, 32, 78

Omzetbelasting 5, 15, 36, 38, 39, 64

Onderuitputting 30, 32, 76

Onderwijs 5, 10, 22, 30, 54, 55, 72, 78

Openstaande rechten 56, 57

Overdrachtsbelasting 38, 64

Overschrijding 12, 21, 29, 31, 41, 42

Rechtmatigheid 12, 13, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 51, 52, 76

Rente 5, 10, 15, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 38, 48, 65, 66, 67, 68, 73, 75

Saldi begrotingsfondsen 56, 58

Saldi begrotingsreserve 56, 58

Securities 24, 59

Sociale Zekerheid 25, 29, 33, 76, 77, 79

Staatsbalans 7, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 77

Stimuleringspakket 21, 22, 25, 29

Subsidies 12, 40, 42, 43, 46, 47, 73

Toleranties 41, 42, 44, 46, 52

Uitgavenkaders 14, 25, 26

Uitkering 26, 33, 45, 66, 70, 75, 76

Voorschotten 41, 42, 44, 56, 58

WAO 33, 79

Werkgelegenheid 5, 19, 36, 37, 39, 54, 55, 72, 79

Werkloosheid 9, 10, 15, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 33, 79

WW 12, 20, 30, 33, 40, 41, 51, 79

Zorg 21, 22, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 45, 47, 64, 71, 72, 76, 78

Zorguitgaven 14, 26, 34

Licence