Base description which applies to whole site
+

BIJLAGE 1: RIJKSREKENING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN

Rekening van de uitgaven van de ministeries en de begrotingsfondsen 2010 (in duizenden euro)
 

Rekening van

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

I

Koning

39 643

39 643

0

IIA

Staten-Generaal

136 724

145 655

8 931

IIB

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

108 190

114 189

5 999

III

Algemene Zaken

75 479

75 534

55

IV

Koninkrijksrelaties

323 382

1 743 997

1 420 615

V

Buitenlandse Zaken

11 873 383

10 983 464

– 889 919

VI

Veiligheid en Justitie

5 968 347

6 098 906

130 559

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

5 883 208

6 055 523

172 315

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

36 542 246

37 172 706

630 460

IXA

Nationale Schuld

45 449 478

43 250 053

– 2 199 425

IXB

Financiën

7 281 708

12 160 484

4 878 776

X

Defensie

8 460 946

8 471 650

10 704

XI

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

1 409 117

1 110 544

– 298 573

XII

Infrastructuur en Milieu

9 732 128

9 441 404

– 290 724

XIII

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

2 959 881

2 809 896

– 149 985

XIV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

2 488 704

2 637 090

148 386

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

27 287 570

29 136 612

1 849 042

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

15 216 953

21 747 426

6 530 473

XVII

Jeugd en Gezin

6 509 890

6 730 288

220 398

XVIII

Wonen, Wijken en Integratie

3 717 348

3 832 860

115 512

 

Infrastructuurfonds

8 629 523

8 782 699

153 176

 

Fonds Economische Structuurversterking

3 138 639

2 313 837

– 824 802

 

Waddenfonds

40 478

6 256

– 34 222

 

BTW-Compensatiefonds

2 670 403

2 789 430

119 027

 

Gemeentefonds

18 046 569

18 381 101

334 532

 

Provinciefonds

1 302 485

1 482 633

180 148

 

Spaarfonds AOW

0

0

0

 

Diergezondheidsfonds

8 700

55 266

46 566

 

Totalen

225 301 122

237 569 146

12 268 024

Rekening van de ontvangsten van de ministeries en de begrotingsfondsen 2010 (in duizenden euro)
 

Rekening van

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

I

Koning

0

116

116

IIA

Staten-Generaal

2 454

3 512

1 058

IIB

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

3 229

4 736

1 507

III

Algemene Zaken

5 918

6 023

105

IV

Koninkrijksrelaties

16 095

1 172 992

1 156 897

V

Buitenlandse Zaken

709 260

706 504

– 2 756

VI

Veiligheid en Justitie

1 335 218

1 064 846

– 270 372

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

530 143

413 035

– 117 108

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

2 047 894

2 550 902

503 008

IXA

Nationale Schuld

58 808 237

58 003 938

– 804 299

IXB

Financiën

116 323 645

121 760 586

5 436 941

X

Defensie

420 015

446 447

26 432

XI

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

412 464

408 153

– 4 311

XII

Infrastructuur en Milieu

71 912

84 653

12 741

XIII

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

5 798 746

6 157 976

359 230

XIV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

536 056

498 939

– 37 117

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

1 123 682

1 143 334

19 652

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

107 965

848 885

740 920

XVII

Jeugd en Gezin

14 947

239 745

224 798

XVIII

Wonen, Wijken en Integratie

485 786

560 610

74 824

 

Infrastructuurfonds

8 629 523

8 765 198

135 675

 

Fonds Economische Structuurversterking

3 138 639

2 313 837

– 824 802

 

Waddenfonds

33 878

4 497

– 29 381

 

BTW-Compensatiefonds

2 670 403

2 789 430

119 027

 

Gemeentefonds

18 046 569

18 381 101

334 532

 

Provinciefonds

1 302 485

1 482 633

180 148

 

Spaarfonds AOW

5 087 804

5 083 519

– 4 285

 

Diergezondheidsfonds

8 700

59 998

51 298

 

Totalen

227 671 667

234 956 145

7 284 478

Licence