Base description which applies to whole site

Trefwoordenlijst

ABNAmro 41, 43, 83

Achterborgstelling 39, 40, 51,89, 91, 92

Agentschap 5, 32, 33, 60, 69, 70, 71, 73,94, 96, 98, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,117, 118

Algemene Rekenkamer 39, 57, 58, 64, 65, 70,71, 72, 93, 123

Algemene Zaken 75, 76, 102, 116,123

AOW 24, 36, 123

Arbeidsmarkt 12,13, 16, 19, 20, 21, 24, 100, 120, 121, 125

AuditCommittees 55, 60, 72

Auditdienst 54, 57, 61,64, 71, 99, 119, 123

Automatische stabilisatie 36,117

AWBZ 25, 120, 123

AZ 17, 24, 50,73, 105, 116, 123, 125

Bbp 9, 10, 13, 15, 16, 18, 19,20, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 41, 47, 91, 118, 123

Bedrijfsvoering 7, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,65, 70, 72, 105, 106, 108, 116, 117, 119, 124

Bedrijfsvoeringsparagraaf 57, 59

Belastingdienst 98, 99

Beleidsdoorlichting 5, 67, 68, 70, 100, 101, 117, 118

Beleidsevaluatie 67, 68, 70, 100, 117

Beleidsinformatie 54, 59, 62, 66, 67, 118

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 68, 75, 76, 101,102, 123

Budgettair Kader Zorg 19, 20, 25, 120, 121,123

BZK 54, 62, 64, 65, 73, 98, 105, 107, 108, 110,111, 116, 123

CBS 9, 10, 19, 83, 84, 85, 123

Comptabiliteitswet 23, 60, 64, 69, 70, 76, 123

Consumptie 9, 10, 11, 27, 28, 29

De NederlandscheBank 22, 123

Deelnemingen 22, 39, 68, 78, 80,90, 91, 101, 120

Defensie 56, 68, 71, 75, 76, 93, 100,101, 102, 116, 123

Derivaten 49, 52, 53, 71

Dividend 22, 82, 83, 84, 87

Economischegroei 8, 9, 16, 19, 20, 25, 31

EconomischeZaken 54, 63, 68, 70, 75, 76, 81, 100, 102, 116, 119, 124

EFSF 13, 32, 39, 44, 85, 86, 88, 90, 123

EFSM 44, 90, 123

EMU-saldo 5, 8, 19, 20, 23,29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87,118

EMU-schuld 5, 19, 20, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 38,41, 47, 51, 83, 84, 85, 86, 88, 118

Eurogebied 8, 9,16

Europese aanbestedingsregels 56, 59

Europese Unie 8, 9, 13, 16, 44, 47, 49, 71, 121, 124

Export 7, 8, 9, 10, 11, 24, 90, 91

EZ 7, 8,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33,35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93,94, 95, 96, 97, 98, 100, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 116,117, 119, 120, 121, 123, 124, 125

Financieel beheer 49,54, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 71, 105, 113, 114, 115, 119

Financiële crisis 32, 40, 46, 47

Financiële functie 54, 55, 59, 61, 62, 69, 70, 71,119

Fortis 41, 43, 44, 83, 86, 87, 88

Garantie 5, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 71, 78,80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 123, 124

Gemeente- en provinciefonds 102, 103, 117

Groei 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 27, 29, 31, 46,47, 54, 87, 91, 107, 119, 121

Informatiebeveiliging 59,64, 65, 99, 113, 123, 125

Infrastructuur 47, 75, 76,80, 94, 116, 119

Infrastructuur en Milieu 68, 75, 76,100, 102, 124

Inkomsten 16, 19, 20, 25, 27, 30, 35, 36,46, 82, 102, 117, 118

Inkoopbeheer 63

Koning 75, 76, 102

Kredietcrisis 40, 43, 56,83, 85, 86, 88

Materieelbeheer 54, 59, 71, 120

Nationale Hypotheekgarantie 39, 45, 81, 124

Nationale Schuld 37, 75, 76, 102

Nationalisatie 32, 39, 41, 56, 87

NHG 39,45, 46, 92, 124

OCW 22, 23, 56, 81, 94, 95, 97, 116,124

Omzetbelasting 26, 27, 82

Onderuitputting 22, 23, 96, 120

Onderwijs, Cultuuren Wetenschap 68, 75, 76, 100, 101, 102, 124

Onderwijs 23, 30, 52, 56, 68, 93, 94, 95, 97, 100, 104,116

Openstaande rechten 78, 79

Overdrachtsbelasting 82

Overige Hoge Colleges vanStaat en Kabinetten 75, 76, 102

Overschrijding 21, 23, 24, 25, 55, 56, 61, 93

P-Direkt 70, 108, 111, 116

Rechtmatigheid 7,8, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 121

Regeldruk 61

Rente 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 29, 30, 37, 41, 43, 44,45, 47, 48, 49, 51, 52, 57, 76, 83, 84, 85, 86, 87, 103, 104

Rijksbrede bedrijfsvoering 54, 59, 60, 61, 62

Risicomanagement 72

Saldibegrotingsfondsen 78, 80

Saldibegrotingsreserve 78, 81

Securities 46, 86, 87,125

Shared Service Centrum 70, 125

SharedService Organisatie 70, 125

SiSa 64, 125

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 68, 75, 76, 100, 101, 102,125

Sociale Zekerheid 19, 20, 21, 24, 56, 103, 120,121, 125

Staten-Generaal 23, 75, 76, 79, 102, 120,122

Subsidies 36, 56, 63, 70

SZW 115,116, 125

Toezicht 37, 41, 46, 49, 50, 55, 61, 62, 64,65, 66, 71, 94, 115, 125

Toleranties 54, 55, 56

Uitgavenkader 20, 21, 22, 23, 30, 35, 36, 103, 121

Uitkering 24, 30, 43, 44, 56, 57, 64, 84, 85, 91, 98, 102,105, 117, 119, 120, 121, 123

Verantwoord Begroten 66,69, 70

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 68, 75, 76,100, 101, 102, 125

Voorschotten 59, 61, 78, 80

VWS 56, 73, 105, 113, 116, 125

WAO 24,125

WenR 54, 55, 56, 60, 61, 62, 125

Werkgelegenheid 12, 13, 14, 27, 28, 29, 47, 116

Werkloosheid 7, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 24, 30, 39, 47, 117,125

Wonen en Rijksdienst 54, 55, 60, 68, 75, 76, 81,100, 102, 125

WW 24, 36, 39, 103, 125

Zorg 13, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 32, 36, 49, 52, 53,54, 57, 61, 68, 69, 73, 90, 92, 96, 100, 108, 113, 115, 116, 120, 123,124, 125

Zorguitgaven 25, 30

Licence