Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 4: De belasting- en premieontvangsten in 2017

De belasting- en premieontvangsten in 2017 op EMU-basis (in miljoenen euro's)
 

Ontwerpbegroting Miljoenennota 2017

Realisatie

FJR 2017

Verschil

1. Kostprijsverhogende belastingen

80.705

83.364

2.659

Invoerrechten

3.177

3.099

– 78

Omzetbelasting

47.831

49.814

1.984

Belasting op personenauto's en motorrijwielen

1.567

2.000

433

Accijnzen

11.589

11.688

100

 

– waarvan Accijns van lichte olie

4.166

4.293

127

 

– waarvan Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie

3.782

3.875

93

 

– waarvan Tabaksaccijns

2.500

2.397

– 103

 

– waarvan Alcoholaccijns

321

331

9

 

– waarvan Bieraccijns

449

447

– 2

 

– waarvan Wijnaccijns

370

346

– 25

Belastingen van rechtsverkeer

5.082

5.213

130

 

– waarvan Overdrachtsbelasting

2.658

2.727

68

 

– waarvan Assurantiebelasting

2.424

2.486

62

Motorrijtuigenbelasting

4.008

4.070

62

Belastingen op een milieugrondslag

4.871

4.946

75

 

– waarvan Afvalstoffenbelasting

89

89

0

 

– waarvan Energiebelasting

4.510

4.576

66

 

– waarvan Waterbelasting

273

280

7

 

– waarvan Brandstoffenheffingen

0

2

2

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en andere producten

260

265

5

Belasting op zware motorrijtuigen

156

172

16

Verhuurderheffing

1.686

1.617

– 69

Bankbelasting

478

478

0

         

2. Belastingen op inkomen, winst en vermogen

79.994

87.031

7.037

Inkomstenbelasting

– 3.648

– 1.183

2.465

Loonbelasting

59.699

61.187

1.488

Dividendbelasting

3.224

3.660

435

Kansspelbelasting

491

470

– 21

Vennootschapsbelasting

18.475

21.456

2.981

Schenk- en erfbelasting

1.752

1.441

– 312

         

3. Overige belastingontvangsten

209

278

69

 

– waarvan Belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland

145

153

8

         

4. (=1+2+3) Totaal belastingen

160.908

170.673

9.765

5. Premies volksverzekeringen

40.960

40.463

– 497

6. Premies werknemersverzekeringen

58.669

60.142

1.473

 

– waarvan zorgpremies

37.191

38.422

1.232

         

7. Totaal belastingen en premies op EMU-basis

260.537

271.278

10.741

De belasting- en premieontvangsten in 2017 op kasbasis (in miljoenen euro’s)
 

Ontwerpbegroting Miljoenennota 2017

Realisatie

FJR 2017

Verschil

Kostprijsverhogende belastingen op kasbasis

80.283

83.428

3.145

Invoerrechten

3.166

3.103

– 63

Omzetbelasting

47.413

49.749

2.336

Belasting op personenauto's en motorrijwielen

1.628

2.039

411

Accijnzen

11.582

11.789

207

 

– waarvan Accijns van lichte olie

4.165

4.310

145

 

– waarvan Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie

3.780

3.906

126

 

– waarvan Tabaksaccijns

2.497

2.450

– 47

 

– waarvan Alcoholaccijns

322

330

8

 

– waarvan Bieraccijns

449

445

– 4

 

– waarvan Wijnaccijns

370

349

– 21

Belastingen van rechtsverkeer

5.057

5.190

132

 

– waarvan Overdrachtsbelasting

2.639

2.715

75

 

– waarvan Assurantiebelasting

2.418

2.475

57

Motorrijtuigenbelasting

4.003

4.060

57

Belastingen op een milieugrondslag

4.856

4.968

113

 

– waarvan Afvalstoffenbelasting

88

91

2

 

– waarvan Energiebelasting

4.495

4.597

102

 

– waarvan Waterbelasting

273

279

7

 

– waarvan Brandstoffenheffingen

0

2

2

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en andere producten

260

261

1

Belasting op zware motorrijtuigen

155

173

18

Verhuurderheffing

1.686

1.618

– 68

Bankbelasting

478

478

0

         

Belastingen op inkomen, winst en vermogen op kasbasis

79.487

86.118

6.631

Inkomstenbelasting kas

– 3.648

– 1.183

2.465

Loonbelasting kas

59.196

60.274

1.078

Dividendbelasting

3.224

3.660

435

Kansspelbelasting

487

470

– 17

Vennootschapsbelasting

18.475

21.456

2.981

Schenk- en erfbelasting

1.752

1.441

– 312

         

Niet nader toe te rekenen belastingontvangsten

209

289

80

 

– Belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland

145

153

8

         

Belastingen op kasbasis

159.979

169.835

9.856

KTV Belastingen (aansluiting naar EMU-basis)

929

838

– 91

         

Premies volksverzekeringen op kasbasis

41.015

40.256

– 759

KTV premies vvz (aansluiting naar EMU-basis)

– 55

207

261

         

Premies werknemersverzekeringen op EMU-basis

58.669

60.142

1.473

 

– waarvan zorgpremies

37.191

38.422

1.232

         

Totaal belastingen en premies op EMU-basis

260.537

271.278

10.741

Licence