Base description which applies to whole site

3.7.1 Risico's en ontwikkelingen

Uit het rijksbrede beeld over de niet-financiële bedrijfsvoering en uit de signalen van de ADR zijn de volgende belangrijke risico’s onderkend:

  • tekortkomingen in het beheer bij de inkoop en met name de naleving van aanbestedingsregels;

  • onvolledige beheersing van de informatiebeveiliging bij de ministeries.

Licence