Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4 DE BELASTING- EN PREMIEONTVANGSTEN IN 2019

Tabel 1 De belasting- en premieontvangsten in 2019 op EMU-basis (in miljoenen euro)
 

Miljoenennota 2019

Realisatie FJR 2019

Verschil

Kostprijsverhogende belastingen

95.776

93.893

‒ 1.882

Invoerrechten

3.253

3.445

192

Omzetbelasting

59.636

57.744

‒ 1.892

Belasting op personenauto's en motorrijwielen

2.201

2.347

147

Accijnzen

12.270

12.090

‒ 180

- waarvan Accijns van lichte olie

4.456

4.574

118

- waarvan Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie

4.028

3.888

‒ 140

- waarvan Tabaksaccijns

2.623

2.547

‒ 77

- waarvan Alcoholaccijns

335

331

‒ 4

- waarvan Bieraccijns

457

422

‒ 35

- waarvan Wijnaccijns

371

330

‒ 41

Belastingen van rechtsverkeer

5.585

5.897

312

- waarvan Overdrachtsbelasting

2.848

3.017

168

- waarvan Assurantiebelasting

2.737

2.880

144

Motorrijtuigenbelasting

4.290

4.210

‒ 80

Belastingen op een milieugrondslag

5.870

5.569

‒ 301

- waarvan Afvalstoffenbelasting

192

205

13

- waarvan Energiebelasting

5.390

5.065

‒ 325

- waarvan Waterbelasting

288

297

9

- waarvan Brandstoffenheffingen

0

1

1

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en andere producten

274

269

‒ 4

Belasting op zware motorrijtuigen

198

185

‒ 13

Verhuurderheffing

1.720

1.688

‒ 32

Bankbelasting

478

449

‒ 29

    
    

Belastingen op inkomen, winst en vermogen

94.648

100.507

5.860

Inkomstenbelasting

1.986

4.859

2.872

Loonbelasting

59.701

60.915

1.214

Dividendbelasting

5.556

6.286

730

Kansspelbelasting

538

572

34

Vennootschapsbelasting

25.308

25.949

642

Schenk- en erfbelasting

1.558

1.926

369

    

Overige belastingontvangsten

201

294

93

- Belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland

141

158

17

    

Totaal belastingen

190.624

194.695

4.071

Premies volksverzekeringen

43.495

39.434

‒ 4.061

Premies werknemersverzekeringen

68.971

68.295

‒ 676

- waarvan zorgpremies

43.360

42.671

‒ 689

    

Totaal belastingen en premies op EMU-basis

303.091

302.425

‒ 667

Tabel 2 De belasting- en premieontvangsten in 2019 op kasbasis (in miljoenen euro)
 

Miljoenennota 2019

Realisatie FJR 2019

Verschil

Kostprijsverhogende belastingen op kasbasis

94.182

92.428

‒ 1.754

Invoerrechten

3.241

3.397

156

Omzetbelasting

58.126

56.473

‒ 1.653

Belasting op personenauto's en motorrijwielen

2.201

2.288

87

Accijnzen

12.250

12.067

‒ 183

- waarvan Accijns van lichte olie

4.450

4.559

109

- waarvan Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie

4.021

3.911

‒ 110

- waarvan Tabaksaccijns

2.617

2.509

‒ 109

- waarvan Alcoholaccijns

335

331

‒ 4

- waarvan Bieraccijns

456

426

‒ 31

- waarvan Wijnaccijns

370

331

‒ 39

Belastingen van rechtsverkeer

5.558

5.863

305

- waarvan Overdrachtsbelasting

2.829

3.016

187

- waarvan Assurantiebelasting

2.729

2.847

118

Motorrijtuigenbelasting

4.275

4.222

‒ 53

Belastingen op een milieugrondslag

5.863

5.528

‒ 335

- waarvan Afvalstoffenbelasting

192

196

4

- waarvan Energiebelasting

5.383

5.033

‒ 351

- waarvan Waterbelasting

288

298

11

- waarvan Brandstoffenheffingen

0

1

1

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en andere producten

273

269

‒ 4

Belasting op zware motorrijtuigen

196

184

‒ 11

Verhuurderheffing

1.720

1.687

‒ 33

Bankbelasting

478

449

‒ 29

    

Belastingen op inkomen, winst en vermogen op kasbasis

94.743

100.507

5.764

Inkomstenbelasting kas

1.986

4.859

2.872

Loonbelasting kas

59.799

60.914

1.115

Dividendbelasting

5.556

6.286

730

Kansspelbelasting

536

572

36

Vennootschapsbelasting

25.308

25.949

642

Schenk- en erfbelasting

1.558

1.926

369

    

Niet nader toe te rekenen belastingontvangsten

201

281

80

- Belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland

141

158

17

    

Belastingen op kasbasis

189.125

193.216

4.091

KTV Belastingen (aansluiting naar EMU-basis)

1.499

1.479

‒ 20

    

Premies volksverzekeringen op kasbasis

43.320

39.271

‒ 4.049

KTV premies vvz (aansluiting naar EMU-basis)

175

163

‒ 12

    

Premies werknemersverzekeringen (Op EMU-basis)

68.971

68.295

‒ 676

- wv zorgpremies

43.360

42.671

‒ 689

    

Totaal belastingen en premies op EMU-basis

303.091

302.425

‒ 667

Licence