Base description which applies to whole site

1.3 Overheidsfinanciën

2020 was in veel opzichten een uitzonderlijk jaar voor de Nederlandse overheidsfinanciën. De financiële gevolgen van de uitbraak van het coronavirus zijn te zien in de automatische stabilisatoren van de overheidsfinanciën. Die hebben er mede voor gezorgd dat de economische gevolgen van de coronacrisis zijn gedempt. Ook de maatregelen om burgers en bedrijven te compenseren voor beperkingen in economische activiteit, die vanwege gezondheidsredenen werden opgelegd, hebben financiële gevolgen.

Vanwege de automatische stabilisatie van de Nederlandse overheidsfinanciën en de discretionaire maatregelen als gevolg van de coronacrisis zijn de uitgaven aanzienlijk gestegen tijdens deze crisis. Zo is het verlies aan economische activiteit zo veel mogelijk opgevangen. Tegelijkertijd zijn de inkomsten van het Rijk afgenomen, door de verminderde economische activiteit.

In tabel 1.3.1 worden de overheidsfinanciën in dit Financieel Jaarverslag van het Rijk geschetst, en vergeleken met de Miljoenennota 2020. Deze budgettaire kerngegevens worden nader toegelicht in hoofdstuk 2 van dit Financieel Jaarverslag van het Rijk .

Tabel 1.3.1 Budgettaire kerngegevens (in miljarden euro, tenzij anders aangegeven)
 

MN 2020

FJR 2020

Verschil

Inkomsten (belastingen en sociale premies)

305,5

299,8

‒ 5,7

    

Nood- en steunmaatregelen corona relevant voor EMU-saldo (uitgaven)

0,0

‒ 27,8

‒ 27,8

Reguliere netto-uitgaven onder het uitgavenplafond

‒ 302,2

‒ 303,8

‒ 1,6

Rijksbegroting

‒ 143,5

‒ 144,5

‒ 1,0

Sociale Zekerheid

‒ 85,2

‒ 85,9

‒ 0,7

Zorg

‒ 73,4

‒ 73,4

0,0

Overige netto-uitgaven en correcties voor het EMU-saldo

‒ 0,0

‒ 0,4

‒ 0,3

Totale netto-uitgaven en correcties voor het EMU-saldo

‒ 302,2

‒ 332,0

‒ 29,8

    

EMU-saldo centrale overheid

3,3

‒ 32,2

‒ 35,4

EMU-saldo decentrale overheden

‒ 1,5

‒ 1,8

‒ 0,3

    

EMU-saldo collectieve sector

1,8

‒ 34,0

‒ 35,8

EMU-saldo collectieve sector (in procenten bbp)

0,2%

‒ 4,3%

‒ 4,5%

    

EMU-schuld collectieve sector

397,3

434,9

37,7

EMU-schuld collectieve sector (in procenten bbp)

47,7%

54,5%

6,8%

    

Bruto binnenlands product (bbp)

832,8

798,7

‒ 34,2

Licence