Base description which applies to whole site

3.2.2 Rechtmatigheid van de ontvangsten, uitgaven en verplichtingen

Het percentage van de rechtmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van het Rijk lag op 99,87 procent en 98,48 procent. De rechtmatigheid van de verplichtingen van het Rijk was 97,52 procent. In onderstaande tabellen is de ontwikkeling in rechtmatigheid te zien tussen 2016 en 2020.

Tabel 3.2.1 Rechtmatigheid ontvangsten (in procenten)
 

2016

2017

2018

2019

2020

Rechtmatigheid en deugdelijke weergave ontvangsten Rijk

99,93

99,95

99,83

99,87

99,87

Tabel 3.2.2 Rechtmatigheid uitgaven (in procenten)
 

2016

2017

2018

2019

2020

Rechtmatigheid en deugdelijke weergave uitgaven Rijk

99,60

99,52

99,34

99,12

98,48

Tabel 3.2.3 Rechtmatigheid verplichtingen (in procenten)
 

2016

2017

2018

2019

2020

Rechtmatigheid en deugdelijke weergave verplichtingen Rijk

99,70

99,28

99,07

98,92

97,52

Licence