Base description which applies to whole site

3 DE BELASTING- EN PREMIEONTVANGSTEN IN 2020

Tabel 3.1 De belasting- en premieontvangsten in 2020 op EMU-basis (in miljoenen euro)
 

Miljoenennota 2020

Realisatie FJR 2020

Verschil

Kostprijsverhogende belastingen

96.522

92.733

‒ 3.789

Invoerrechten

3.500

3.112

‒ 388

Omzetbelasting

60.478

58.485

‒ 1.993

Belasting op personenauto's en motorrijwielen

2.462

1.504

‒ 958

Accijnzen

12.388

11.613

‒ 775

- Accijns van lichte olie

4.610

3.916

‒ 694

- Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie

4.030

3.485

‒ 544

- Tabaksaccijns

2.614

3.185

572

- Alcoholaccijns

333

314

‒ 19

- Bieraccijns

441

386

‒ 55

- Wijnaccijns

360

326

‒ 34

Belastingen van rechtsverkeer

6.045

6.602

556

- Overdrachtsbelasting

3.131

3.553

422

- Assurantiebelasting

2.914

3.049

134

- Kapitaalsbelasting

Motorrijtuigenbelasting

4.392

4.227

‒ 164

Belastingen op een milieugrondslag

4.520

4.399

‒ 121

- Afvalstoffenbelasting

233

222

‒ 11

- Energiebelasting

3.984

3.874

‒ 110

- Waterbelasting

300

302

2

- Brandstoffenheffingen

2

1

‒ 2

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en andere producten

296

269

‒ 27

Belasting op zware motorrijtuigen

202

187

‒ 15

Verhuurderheffing

1.791

1.887

97

Bankbelasting

447

447

‒ 0

    

Belastingen op inkomen, winst en vermogen

97.032

100.325

3.293

Inkomstenbelasting

3.516

9.115

5.599

Loonbelasting

59.927

61.744

1.817

Dividendbelasting

5.153

4.811

‒ 342

Kansspelbelasting

590

374

‒ 215

Vennootschapsbelasting

26.167

21.950

‒ 4.216

- Gassector kas

370

200

‒ 170

- Niet-gassector kas

25.797

21.750

‒ 4.046

Schenk- en erfbelasting

1.679

2.331

652

    

Overige belastingontvangsten

230

289

59

- Belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland

154

148

‒ 6

    

Totaal belastingen

193.783

193.347

‒ 437

Premies volksverzekeringen

41.672

36.668

‒ 5.004

Premies werknemersverzekeringen

70.056

69.819

‒ 237

- wv zorgpremies

43.163

42.888

‒ 275

    

Totaal belastingen en premies op EMU-basis

305.511

299.833

‒ 5.678

Tabel 3.2 De belasting- en premieontvangsten in 2020 op kasbasis (in miljoenen euro)
 

Miljoenennota 2020

Realisatie FJR 2020

Verschil

Kostprijsverhogende belastingen op kasbasis

96.074

89.662

‒ 6.412

Invoerrechten

3.492

3.141

‒ 351

Omzetbelasting

59.997

55.874

‒ 4.123

Belasting op personenauto's en motorrijwielen

2.466

1.563

‒ 903

Accijnzen

12.366

11.287

‒ 1.078

- Accijns van lichte olie

4.605

3.827

‒ 777

- Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie

4.024

3.391

‒ 633

- Tabaksaccijns

2.602

3.019

417

- Alcoholaccijns

334

338

4

- Bieraccijns

441

368

‒ 73

- Wijnaccijns

359

344

‒ 15

Belastingen van rechtsverkeer

5.995

6.361

366

- Overdrachtsbelasting

3.091

3.348

257

- Assurantiebelasting

2.904

3.013

109

- Kapitaalsbelasting

Motorrijtuigenbelasting

4.391

4.250

‒ 140

Belastingen op een milieugrondslag

4.632

4.392

‒ 240

- Afvalstoffenbelasting

237

216

‒ 20

- Energiebelasting

4.093

3.874

‒ 219

- Waterbelasting

300

301

1

- Brandstoffenheffingen

2

1

‒ 2

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en andere producten

296

271

‒ 25

Belasting op zware motorrijtuigen

201

188

‒ 13

Verhuurderheffing

1.791

1.888

97

Bankbelasting

447

447

‒ 0

    

Belastingen op inkomen, winst en vermogen op kasbasis

96.981

94.684

‒ 2.297

Inkomstenbelasting

3.516

7.124

3.607

Loonbelasting

59.880

59.071

‒ 809

Dividendbelasting

5.153

4.811

‒ 342

Kansspelbelasting

586

304

‒ 282

Vennootschapsbelasting

26.167

21.044

‒ 5.122

Schenk- en erfbelasting

1.679

2.331

652

    

Niet nader toe te rekenen belastingontvangsten

230

303

73

- Belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland

154

148

‒ 6

    

Belastingen op kasbasis

193.286

184.649

‒ 8.637

KTV Belastingen (aansluiting naar EMU-basis)

498

8.698

8.200

    

Premies volksverzekeringen op kasbasis

41.720

36.031

‒ 5.689

KTV premies vvz (aansluiting naar EMU-basis)

‒ 48

637

685

    

Premies werknemersverzekeringen (Op EMU-basis)

70.056

69.819

‒ 237

- wv zorgpremies

43.163

42.888

‒ 275

    

Totaal belastingen en premies op EMU-basis

305.511

299.833

‒ 5.678

Licence