Base description which applies to whole site

1.3.3 Ontwikkeling van de overheidsschuld

In het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 is de EMU-schuld ultimo 2021 uitgekomen op 52,1 procent van het bbp, zoals figuur 1.3.6 laat zien. Doordat in goede jaren buffers zijn opgebouwd, is er ook nu nog budgettaire ruimte om de toename aan uitgaven op te vangen. Dit dempt sterke economische schommelingen.

Figuur 1.3.6 Ontwikkeling van de overheidsschuld

De EMU-schuld is lager dan de 56,4 procent van het bbp die werd verwacht bij Najaarsnota 2021 en de verwachte 61,1 procent van het bbp in de Miljoenennota 2021. Deze verbetering ten opzichte van die ramingen heeft zich voorgedaan dankzij een beter EMU-saldo, maar ook dankzij een hoger bbp dan eerder werd verwacht (het noemereffect) en een lagere schuld eind 2020. Hierdoor blijft Nederland onder de Europese grenswaarde van 60 procent van het bbp uit het SGP.

Tabel 1.3.3 Verticale toelichting EMU-schuld (- is schuldverlagend)

(+ is toename van de schuld)

Miljoenen euro

Procenten bbp

EMU-schuld Miljoenennota 2021

501.999

61,1%

Noemereffect

 

‒ 2,8%

Doorwerking lagere schuld 2020

‒ 27.934

‒ 3,2%

Mutatie EMU-saldo

‒ 23.009

‒ 2,7%

Coronagerelateerde leningen

454

0,1%

Studieleningen

‒ 530

‒ 0,1%

Kastransactieverschil belastinguitstel

10.978

1,3%

Voortijdige beeindiging derivaten

‒ 1.529

‒ 0,2%

Overig

‒ 12.319

‒ 1,4%

EMU-schuld Financieel jaarverslag van het Rijk 2021

448.110

52,1%

Licence