Base description which applies to whole site

3.2.2 Rechtmatigheid van de ontvangsten, uitgaven en verplichtingen

De rechtmatigheid van de ontvangsten van het Rijk kwam uit op 99,95 procent en van de rechtmatigheid van de uitgaven op 98,99 procent. De rechtmatigheid van de verplichtingen van het Rijk was 95,17 procent. In de tabellen 3.2.1 tot en met 3.2.3 is de ontwikkeling in rechtmatigheid te zien tussen 2017 en 2021.

Tabel 3.2.1 Rechtmatigheid ontvangsten (in procenten)
 

2017

2018

2019

2020

2021

Rechtmatigheid en deugdelijke weergave ontvangsten Rijk

99,95

99,83

99,87

99,87

99,95

Tabel 3.2.2 Rechtmatigheid uitgaven (in procenten)
 

2017

2018

2019

2020

2021

Rechtmatigheid en deugdelijke weergave uitgaven Rijk

99,52

99,34

99,12

98,48

98,99

Tabel 3.2.3 Rechtmatigheid verplichtingen (in procenten)
 

2017

2018

2019

2020

2021

Rechtmatigheid en deugdelijke weergave verplichtingen Rijk

99,28

99,07

98,92

97,52

95,17

Licence