Base description which applies to whole site

Bestuurlijke regels

Bestuurlijke regels

Dit overzicht bevat de bestuurlijke regels die als aanvulling op de voorschriften in het Handboek Financiële Informatie en Administratie Rijksoverheid (HAFIR) zijn opgenomen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de begrotingsregels, beleidskaders voor risico-regelingen, en het gemeenschappelijke normenkader voor financieel beheer, verantwoording en intern toezicht. 

Beleidskompas

Departementale Herschikking

Licence