Base description which applies to whole site

Handleidingen, modellen, extra informatie (overig)

Extra informatie

Informatieve documenten zijn documenten die ter informatie zijn bedoeld. Wat er in de informatieve documenten staat, is niet bindend, maar facultatief. Dit betekent dat het niet verplicht is om wat er in de informatieve documenten staat op te volgen. De documenten zijn dan ook bedoeld als achtergrondinformatie, als hulpmiddel bij het toepassen van regelgeving of als een nadere toelichting op de regelgeving

Misbruik en oneigenlijk gebruik

De Handreiking ter voorkoming en bestrijding van Misbruik en Oneigenlijk gebruik (handreiking M&O) biedt departementen een praktisch hulpmiddel bij het formuleren, uitvoeren, controleren en evalueren van het M&O beleid als onderdeel van de beleidsdoelstellingen.

Rijksrekening en Rijkssaldibalans

Stichtingenkader

Three lines of defense

Licence